CV

  • 1-årig grunnkurs i tegning, form og farge: 1980-81 ved Rud Videregående Skole.
  • Videregående kurs I og II Dekorasjon: 1987 Bleiker Videregående Skole. Praksis hos ADEK og ved Nationaltheateret.
  • 2  1/2 år ved Asker Kunstfagskole 2003-2005.
  • 1/2 år heltid undervisning ved Christiania Friakademi for klassisk kunst.
  • Jobbet som dekoratør fra 1987-2003.
  • Diverse dekoratørarbeid senere hos flere arbeidsgivere.
  • Bachelor og Mastergrad i kunsthistorie. 2020.
  • Arbeidet i eget atelier i Heggedal og Dikemark.
  • Dyrepleierutdannelse.
«Ulvens Øyne»